Skolgång

År 1908 börjar Linnea skolan. Troligtvis går hon i den ”nya” skolan som hade blivit klar 1884. Detta antagande bygger jag på att i skolförteckningarna finns även barn från Butbro. 1865 hade en ny skola tagits i bruk men snart visade det sig att den var alldeles för liten. Den här texten finns att hämta på Finspångs kommuns hemsida.

”Med den stora och kraftiga industriexpansionen i Lotorp vid denna tid var skolan snart för liten och måste byggas till med två lärosalar. Skolan blev snart full igen med barn. Nu beslutade kyrkstämman att bygga ytterligare en skolbyggnad i södra delen av Lotorp och avsedd även för barn i Butbro. Så föddes begreppet ”Gamla skolan” och ”Nya skolan”. Denna byggnad var avsedd för 140 barn och år 1884 var skolan inflyttningsbar”.

I 1909 års examenskatalog (Finspångs kommunarkiv) kan man se Linneas ”Insikt och färdighet i de särskilda läroämnena” från första klass (småskolan). I första klass blev betygen ½ i ”Biblisk historia”, 1 i ”Innanläsning”, ½ i ”Välskrivning” och ½ i ”Räkning”. I ”flit” och ”uppförande” blev Linneas första betyg 2 (precis som alla de andra eleverna).

När Linnea slutar sin skolgång 1914 så har det tillkommit lite fler ämnen på schemat. 

ÄmneDelämneLinneas betyg
KristendomskunskapBiblisk historia
 Katekes
ModersmåletInnanläsning
 Språklära 
 Rätt- och uppsatsskrivning
 Välskrivning1
Räkning 2
Geometri 
Geografi 
Historia 
Naturkunnighet 1
Teckning 1
Sång 
Gymnastik 
Slöjd 
Flit 1
Uppförande 1

I examenskatalogen från 1914 finns noterat att ”Under mars månad var skolan på grund af difteriepidemi inställd under 20 läsdagar”.

Det verkar som om Linnea var ett lite stökigt barn, men tittar man på de andras ”vitsord” på flit och uppförande så var det endast några elever som nådde upp till vitsordet 2.