Nytt bruk och familjen utökas

Den 10 oktober 1902 får Linnea en syster, Karin Aurora. Hösten 1904 är det dags att bryta upp från Haddebo. Nu till Lotorp.

Den fjortonde november 1904 anländer de till Lotorp, och Lotorps bruk, Risinge församling, Östergötland. Carl Gunnar är nu smältare vid Lotorps bruk.

Samma år som de kommer till Lotorp får Linnea en bror, Karl Georg. 1907 föds systern Ester Viola och 1909, Ingrid Teresia.

I farmors och farfars fotoalbum fanns denna bild, med Linneas kommentar ”Det som var kvar av barndomshemmet”.

Efter lite ”grottande” tror jag mig veta att huset de bodde i kallades Spikbruket (eller Uppsala).

Den övre bilden fanns i farmors fotoalbum. Den undre bilden visar hur huset såg ut när de bodde där.