Nytt bruk

År 1916, efter cirka tolv år vid Lotorps bruk, bär det av till Flemminge i Ekebys församling, Östergötlands län. Adressen är Smältsmedjan. Efter bara dryga två år på den nya adressen avlider Linneas mor. Hon dör den 27 september 1918 i spanska sjukan. Det är många i Ekeby församling som dör i spanska sjukan detta år.

Jag har ju nämnt att Linnea fick fyra syskon, Karin, Karl, Ester och Ingrid.

Troligtvis är detta Linnea, stående längst till vänster, och hennes syskon Karin, Karl, Ester och Ingrid