Min farmor Ida Linnea

Min farmor, Ida Linnea, föddes i Haddebo, Svennevads församling, Närke, Örebro län, den 11 oktober 1900. Föräldrarna var smeden Karl Gunnar Stenqvist och Ida Teresia Forsberg. Karl Gunnar var 24 år och Ida Teresia var 19 år när Linnea föddes. Linnea döptes av kyrkoherde Pettersson den 4 november.

Karl Gunnar och Ida Teresia hade den 7 september 1900 ingått ”Borgerligt äktenskap inför Kronofogden W.A. Hultström enl. attest af den 12 sept. 1900”.

När Linnea föds bor de på Haddebo järnbruk, Haddebo rote, Svennevads församling. Det framgår inte var på bruket de bodde, men till bruket hörde ett flertal arbetarbostäder.  

”De bar namn som Stockholm, Göteborg, Pillerhem, Bergsbyggningarna och Nagelspräckan. Arbetarbostäderna bestod av ca åtta lägenheter, vilka var så kallade spisrum med kök och bostadsrum i ett. I det nyare huset Klämman bestod varje lägenhet av ett rum och kök”. (Hallsberg.se)

Troligtvis ett av de tidigare arbetarbostäderna i Haddebo. Bilden tagen 2015.