Torvald gifter sig

Fritz Torvald Söderström gifter sig med Elin Victoria Bolmér den 27 oktober 1912. Vigselförrättare är H.A. Hedén. De bor sedan oktober 1912 i kvarter 29, Vägporten nr 1, Öster Tullsroten. De hyr hos sömmerskan Petronella Kalling.

Lysningsnoisen var införd i Sydhalland den 18 oktober 1912.