Jag träffade aldrig min mormor

Det är sorligt, men så är det. Jag har inga minnen av henne och jag vet inte så mycket om henne. Det enda jag vet är att hon blev demenssjuk. Men jag vet inte när hon blev sjuk, och jag vet inte heller när hon blev inlagd på S:ta Maria sjukhus i Helsingborg. Troligtvis blev hon inlagd någon gång under senare delen av 1940-talet. Jag bygger detta antagande på en bild från 1949. På bilden finns bland annat mina föräldrar, jag och min morfar. Inte mormor.

Borgmästargården i Laholm 1949.

På bilden (från vänster): Min morfar Torvald, pappas systrar

Svea och Barbro, jag på pappas arm och min mor. Flickan längst fram är

dotter till bekanta till mina föräldrar. Hon heter Inger Magnusson.