Nödhjälpsarbete

Tyvärr vet jag inte så mycket om morfars yrkesliv. Jag har hittat att han vid något tillfälle arbetade som cykelreparatör (hos sin bror Henry) samt att han varit ”kommunalarbetare”. Men ett vet jag (med hjälp av Gamla Laholms årsböcker), och det var detta.

På trettiotalet, drabbades Sverige, som så många andra länder, av en djup ekonomisk depression med arbetslöshet och social nöd. Orsaken var bland annat den stora börskraschen i USA. Och inte nog med detta. En annan oro började sprida sig över Europa. Hitler tog makten i Tyskland 1933, och snart skulle världen drabbas av ännu ett världskrig.

Även Laholm drabbades av depressionen och dess effekter. Torvald, och många andra, drabbades av arbetslöshet och i en av Gamla Laholms årsskrifter har jag hittat denna bild. Bilden visar nödhjälpsarbetarna vars uppgift var att, med slägga, krossa sten till makadam.

Från vänster: Oskar Blomgren, J G Bengtsson, Albin Gunnarsson,

Viktor Andersson, Torvald Söderström, Axel Andersson,

Gustav Nilsson och Sven Svensson.