Skolgång

Torvald börjar sin skolgång i småskolan 1898. Av 1899 års examenskatalog (kommunarkivet) framgår att eleverna fick betyg från första klass. Ämnena var ”Kristendomskunskap” där ”Biblisk historia” (med förklaringen av vad som ingår: ”Gamla och nya testamentet, Norlén Lundgrens bibl. Historia för småskolan”) och ”Katekes” ingick, ”Modersmålet” (innanläsning och välskrivning) och ”Räkning”.

Torvalds betyg i biblisk historia blev b, katekeskunskap b, innanläsning b, välskrivning ab och räkning b. Torvalds betyg i ”flit” blev ab och ”uppförande” ab. Här finns en osäkerhet om betygskalan.

När Torvald slutar sin skolgång 1905 så har det varit lite fler ämnen på schemat.  Betygsskalan är 0 – 3(?).

ÄmneDelämneTorvalds betyg
KristendomskunskapBiblisk historia
 Katekes1
ModersmåletInnanläsning1
 Språklära1
 Rätt- och uppsatsskrivning1
 Välskrivning2
Räkning 
Geometri 
Geografi 1
Historia 1
Naturkunnighet 
Teckning 2
Sång 
Gymnastik 
Slöjd 2
Flit 3
Uppförande 3