Dags för arbetslivet

Vecka 50

Sju år i folkskolan och man var klar för
arbetslivet. Lördagen den tionde juni 1961 slutade jag sjuan. Torsdagen den femtonde
juni började jag arbeta som tandtekniker.

Du undrar kanske
varför jag inte började realskolan efter sexan. Det var aldrig tal om att jag
skulle läsa vidare i mitt hem, nej, det var att så fort som möjligt komma ut i
arbetslivet och bidra till försörjningen. Kanske spelade mina dåliga betyg in.
Det var väl ingen som trodde att jag skulle klara av detta, varken föräldrar
eller lärare. Jag skall erkänna att det tidvis funnits en sorg hos mig att jag
inte fick möjlighet att fortsätta min skolgång.

Sista handen läggs vid en ny tand. Bilden är tagen någon gång på 70-talet när jag besökte min gamla arbetsplats Tandtekniska laboratoriet i Tranås.