Tillbaka till Tranås

Vecka 51

Någon gång under 1962 (tror jag) flyttade vi tillbaka till Tranås. Det blev några olika adresser innan jag
lämnade hemmet 1965, och jag har lite svårt att sätta in dessa i rätt ordning.
Men jag tror att det var så här.Den första
adressen var Nygatan, närmare bestämt vaktmästarbostaden i Betelkapellet. Min
far hade fått jobbet som vaktmästare i Betelförsamlingen i Tranås. Nu var detta
inget heltidsjobb utan han hade ett annat arbete som huvudsyssla (men jag vet
inte vad). Jag vet inte hur länge vi bodde där men det kan inte ha varit så
lång tid eftersom församlingen låg i startgroparna för att bygga en ny kyrka.
Nästa anhalt blev ”rivningshuset” på Tingsvägen. Huset som vi kom att bo i ett
tag låg på den tomt som den nya kyrkan skulle byggas. Jag vet inte hur länge vi
bodde där men nästa adress blev Vasagatan 10. Att vi flyttade hit berodde nog
på att huset skulle rivas och ge plats till den nya kyrkan. Om jag skulle ge
mig på en gissning så flyttade vi nog till Vasagatan någon gång under 1964. Det
skulle visa sig att mina föräldrar flyttade tillbaka till Tingsvägen 6, och nu
till vaktmästarbostaden i den nya kyrkan, någon gång under 1966. Jag hade
lämnat Tranås 1965, men var fortfarande skriven där, och hösten 1966 var adressen
just Tingsvägen 6.

Bilden: Ett av de ställen vi bodde på, Tingsvägen 6. Här både repade vi (i bandet) och här avhölls en del fester.