Norra skolan

Vecka 34

Den nya skolan hette Norra skolan.
Skolbyggnaden från den tiden är borta, men på samma plats finns nu en
modernare skola. Skolgården bestod av asfaltsplaner, men också en ”skogsdunge”
med lite kullar, stenblock och träd, mest tallar.
Bilden: Norra skolan då det begav sig.

Jag har nästan inga minnen från mina
olika skolstarter, men från Norra skolan finns ett. Till Norra skolan kom en
lantis, alltså jag, och han skulle sättas på plats. Han skulle, som jag tror,
placeras in i klassens rangordning. I klassen var det fyra av grabbarna som
stod högst i rangordning, och nu skulle en av dessa ta sig an mig. Nu var det
brottning, eller rättare sagt, slagsmål som gällde. Nu skulle jag sättas på
plats. Men det de inte visste var att ”vi på landet” ägnade nästan all vår tid
åt idrott, indianliv och andra aktiviteter som stärkte både kropp och själ. Det
tog inte många minuter förrän jag segervisst satt grensle över min
motståndare. Så lätt var det att komma
högt upp på klassens rangordningslista. Men egentligen vet jag inte om detta
hade så stor betydelse. Jag kan inte påminna mig att denna rangordning hade
någon reell betydelse i vår skolvardag.