Haddebo

Vecka 43.

Haddebo bruk, Svennevads församling/socken, var ett av alla bruk som familjerna Stenqvist bodde och verkade på. Här kommer en bild av hur de bodde (tidsepok 1897-1904). Så här berättar Elin Ekenberg (bror till min farmors far Gunnar) om tiden i huset Stockholm.

Bostaden var från början ett stort enkelrum med bjälkar i taket och breda golvbräder med långa rader av stora spikhuvuden. En stor järnspis med en häll på sidan och en väldig mur upptog ca en femtedel av utrymmet. I muren fanns en bakugn. Två fönster med fyra rutor i vardera gav sparsamt ljus åt det stora rummet. Det fanns åtta likadana spisrum i byggnaden – alla bebodda av barnrika familjer. Det var inte lätt för en trött smältsmed att få ro, då hans viloskift inföll på dagen.

Troligtvis är detta huset Stockholm. Ett av få hus som är kvar sedan brukstiden. Bilden är tagen 2015.