Folkströms bruk

Vecka 39

1849 flyttade smeddrängen Carl Johan Stenqvist (min farmors farfars far) till Folkström. Han gifter sig samma år med Anna Christina Stark och de får två barn. Men Anna Christina avlider, endast 25 år gammal, 1853 i kopporna. Carl Johan arbetar vid det övre bruket och blir så småningom mästersven där. Han gifter om sig 1856 med Maria Carolina Lindgren. De får åtta barn varav två av dem avlider i tidig ålder.

1881 slutar Carl Johan vid bruket och flyttar till den så kallade nedre smedbyggningen vid det nedre bruket. Där bor han och Carolina och en del av barnen (som allteftersom flyttar) till 1908 då både han och Carolina avlider. Mellan 1884 och 1893 har de också en inhysning, änkan Stina Ulrika Dahlqvist, boende hos sig. När Carl Johan slutat vid bruket finns uppgifter på att han verkar som skomakare och orgeltrampare.

Nedre smedbyggningen vid Folkströms bruk bestod av ett litet kök och ett litet rum. Bilderna är tagna den 27 september 2016.