Smeden Stenqvist

Vecka 10

Detta är Gunnar Stenqvist, min farmors far. Gunnar föddes 1876 och dog 1964. Jag har säkert träffat honom, men jag har inget minne av honom. Men genom släktforskningen har jag ändå kunnat skaffa mig en bild av Gunnar.
Gunnar började i unga år som smeddräng och avancerade med tiden till smältsmed. Han arbetade bland annat på Elvestorps bruk, Haddebo bruk (Svennevads socken, Närke), Lotorps bruk (Risinge socken, Östergötland) och Flemminge bruk (Boxholm, Östergötland). Gunnar gifte sig, borgerligt, år 1900 med Ida Teresia Forsberg. Ida avled år 1918 i den stora farsoten spanska sjukan. Gunnar och Ida fick fem barn, Linnea (min farmor), Karin, Carl, Ester och Ingrid.

Många i släkten Stenqvist var smeder, bland
annat hans far, farfar etcetera.
Det var vanligt att yrket gick i arv.