Stockholm

Vecka 9 2016

Precis så! En avvikelse från vårt ursprungliga syfte med ”veckobilderna”. Men både min och Curts bild tangerar forskningen om släkter och tider som flytt. Här en bild på Curt på Kungliga Biblioteket (där vi tillbringat mycken tid).