Skolgång

År 1911 var det dags för skolgång för Sixten. I 1911 års examenskatalog (kommunarkivet) kan man se Sixtens ”Insikt och färdighet i de särskilda läroämnena” från första klass (”Examemskatalog för fasta småskolan vid Tranås förstäder i Säby församling”). I första klass blev betygen B i ”Biblisk historia” och B i ”Katekes”, B i ”Innanläsning”, B i ”Välskrivning”, B i ”Räkning”. B i ”Åskådnings- och talöfningar” och B i ”Sång”. I ”flit” och ”uppförande” blev Sixtens första betyg A (precis som alla de andra eleverna). Lärarinna var Lotten Palmér och skolan var Hubbarps småskola.

När Sixten slutar sin skolgång 1917 har det tillkommit lite fler ämnen på schemat. 

ÄmneDelämneSixtens betyg
KristendomskunskapBiblisk historia1
 Katekes1
ModersmåletInnanläsning1
 Språklära1
 Uppsatsskrivning
 Rättskrivning1
 Välskrivning
Räkning 1
Geometri 1
Geografi 1
Historia 1
Naturkunnighet 1
Teckning 
Sång 1
Gymnastik 1
Slöjd 
Flit 2
Uppförande 2