Torvald avlider den 12 april 1969

Den 12 april 1969 avlider min morfar Torvald Söderström. Han bodde kvar i Gamleby när han avled.

Gamlebygränd. Det gula huset är nummer 6, morfars hus.