Elins skolgång

Jag har inte ta reda på så mycket om Elins skolgång. Jag vet att Elin gått i Engelbrektsskolan för det finns ett klassfoto från 1904 därifrån. Tyvärr framgår det inte av fotot vem som är Elin. Alla namnen är angivna i bokstavsordning. Kanske har hon också gått i någon annan skola, men jag har inte kunnat få fram uppgifter om detta.

Det var en slump som gjorde att jag fick reda på att Elin gått på Engelsbrektsskolan. Jag sökte helt sonika på Elins namn på internet. Då kom bilden upp. Bilden fanns på www.digitaltmuseum.se, Hallands konstmuseum. Samma gäller för bilden på skolan.

Engelbrektsskolan, Östra Folkskolan, Halmstad.