Biskopshagens naturreservat

Lite norr om Bua ligger Biskopshagens naturreservat. Naturreservatet ”domineras av fina hällmarker. Området är kuperat med omvälvande berg och dalgångar.” I reservatet finns en rik flora och ett rikt fågelliv.

Curt bland betande får i naturreservatet.