En film blir till 2

För att göra en film krävs en regissör. Bert tog sig an den svåra uppgiften att styra över skådespelare och scener.

Bert i regitagen.