2012

Som Curt skriver på ”Curts veckobilder” träffades Curt, Bert och jag (Gubbträffar) ett antal år för att i nostalgins tecken botanisera lite i våra liv men också utforska miljöer och historier med utgångspunkt från olika projekt (se ”Curts veckobilder” och 2012 under ”Gubbträffar”).

Men det här året inleddes också en speciell era där Curt och jag träffas en eller två gånger om året. Då fokuserar vi på våra olika projekt (kommer att framgå efter hand) och besöker platser och företeelser som har anknytning till detta eller till annat av historiskt eller kulturellt värde. År 2012 besökte oss i Bua. Vi gjorde bland annat en tur för att bese Tjolöhoms slott utanför Kungsbacka (finns mer om detta under rubriken Kennet/Curt på Tillbakablick).

Tjolöholms slott.
Näckrosdammen i slottsparken.