1997

Jag skall fortsätta på förra veckans inslagna väg och backa tillbaks till 1994. Detta år var också ett sorgens år. Min mor, Inga-Britta Löfgren, född Söderström, avled, 68 år gammal, på Eksjö lasarett den 1 januari.

Hon föddes den 21 januari 1926 i Laholm.

Min mor som ung (studiobild tror jag).