Mera stil

Tittar man på gamla bilder så är det slående att klädseln är viktig, även till vardags. Här min morfar med kostym, slips och hatt.