jul igen

Min bror Magnus väntar på att få paket. Vem tomten
var vet jag inte. Det var i alla fall inte min far eftersom
han är med på bilden.