Laholmsaktiviteter

Vecka 46

Mycket av Bosses och min tid ägnades åt
fiske. Morfars hus låg nästan kant i kant med Lagan, det var bara vägen som
skilde tomten från Lagan. Det var där vi var nästan varje dag, och ibland också
på nätterna. På nätterna fiskade vi ål. Ett sådant fiskafänge startade i
trädgården, eller i grannarnas trädgård, för det skulle fångas daggmask. Det
gällde att smyga sig på masken så den inte hann ner i sin gång. Sedan kunde
metandet starta. Två knattar som, i natten, andäktigt satt vid åkanten och
väntade på napp. Jag kommer ihåg morfars förmaning: ”Kommer du hem påg och har drunknat, då får du stryk.” Det vågade
fan inte att ramla i. Vem ville ha stryk?

När vi inte fiskade
var det ofta bad som gällde. Det ena badstället var Glänningesjön som låg i
utkanten av Laholm. Dit cyklade vi. Där kunde vi vara hela dagarna. Där hoppade
vi från hopptornet som var fem meter högt. Men det gick att balansera på räcket
och hoppa därifrån, och då blev det sex meter. Det hände också att vi cyklade
ut till Mellbystrand, en liten nätt cykeltur på cirka sju kilometer. Men det
var det värt. Vi fick ju bada i havet.

Hopptornet i
Glänningesjö