Vänner

Vecka 7 (fast lite försenat)

Drygt femtio år sedan. Vänskapen håller i sig.

Två ynglingar i samspråk om …. Ja, man undrar ju?