Ännu en kämpe

Vecka 21

Min morfars far hette Adolf, och han var en välkänd profil i Lahom. Han började sin bana som garvarelärling men han hade säkert andra planer för sitt liv än att bli garvare. För att pröva sina framtidsplaner så begav han sig av till Amerika där han var ett antal år. Under tiden i Amerika så lyckades han skapa sig ett ansenligt kapital, och när han återvände till Laholm så startade han en läder- och skoaffär. Men han handlade inte bara med läder och skor. Han köpte och sålde lagapärlor, han köpte in antikviteter på den halländska landsbygden, som på så sätt räddades åt eftervärlden och han engagerade sig också i politiken. Så här står det i Hallansposten den 1/8 1924.

”Från Amerika hade Söderström importerat en hel del moderna och frisinnade idéer, vilka han sökte omsätta i Lagastaden, och han var den förste som började bedriva propaganda för den radikala politiken, vilken då helt naturligt vid denna tid rönte ett skarpt motstånd.
Envis och oförtruten arbetade S. emelertid, trots allt motstånd, för sin sak, och med åren samlades där omkring honom en liten flock medborgare, som gjorde opposition mot det rådande extrema högerväldet i samhället”

Adolf fick så småningom en plats i stadsfullmäktige.

”… och där raljerade S. värre och riktade många skarpa attacker mot påveväldet onom stadsfullmäktige…”.

Artikeln i Hallandsposten har sporrat mig att forska vidare om Adolf.