Gustavs häst och andra berättelser

Vecka 1

En bild från framsidan av min biografi ”Gustavs häst och
andra historier. Minnen från min barn- och ungdomstid”.

Biografin blev klar under slutet av
förra året.

På bilden jag till vänster och Bo
Leordnadsson.