Tiden går

Vecka 37

Som Curt skriver ”Det syns inte (knappast)”, att det har gått några år sedan bilden togs. Bilden visar några ungdomar på vinteraktiviteter.